„Życie codzienne na zamku w Muszynie” stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy historycznej i archeologicznej dotyczącej dawnej strażnicy i zamku biskupów krakowskich w Muszynie. Zamek został prawdopodobnie wzniesiony za czasów Kazimierza Wielkiego na rubieżach Polski, przy ówczesnej granicy z Węgrami. W czasie swego funkcjonowania kilkukrotnie zmieniał właścicieli, ale najdłużej pozostawał w rękach biskupów krakowskich. Prowadzone z przerwami od lat 70. XX wieku badania archeologiczne, których intensyfikacja przypada na ostatnie lata oraz kwerenda źródeł historycznych pozwalają w dużej mierze na rekonstrukcję funkcjonowania tego założenia i wielu aspektów życia codziennego na średniowiecznym zamku.
W książce zawarte są wszystkie najważniejsze ustalenia naukowe dotyczące muszyńskiego zamku nazywanego dzisiaj Basztą. Napisane są bardzo przystępnym i obrazowym językiem, zrozumiałym dla każdego, a całość okraszona jest licznymi kolorowymi ilustracjami i rekonstrukcjami. Książka stanowi bardzo dobry przykład rekonstrukcji jak mogło wyglądać życie na ówczesnych zamkach w Polsce i w innych krajach europejskich.

    ISBN  978-83-930969-3-0
    Format:  A4 (210 × 297 mm)
    Okładka:  miękka
    Stron:  88 (kolor)
    Wydanie:  maj 2012

Wydawnictwo zrealizowane dla Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Nakład dostępny w UMiGU Muszyna.