Absolwent berlińskiej Akademii Sztuki, artysta plastyk, ilustrator książek. Dzięki bezpośrednim kontaktom z wieloma współczesnymi plemionami indiańskimi Ameryki Północnej i ich przywódcami, do których należeli m.in. Leonard Crow Dog czy John Fire Lame Deer, był cenionym popularyzatorem wiedzy o ludach indiańskich, ich zwyczajach, tradycyjnym życiu, ale także przemianach kulturowych i problemach z zachowaniem tożsamości.

Był autorem szeregu prac popularnych i popularnonaukowych dotyczących problematyki indiańskiej, wśród których do najbardziej poczytnych należą: The Sun Dance People: The Plains Indians Their Past and Present oraz Lame Deer, Seeker of Visions i jedna z jego ostatnich publikacji (z 2001 roku), Crying for a Dream: The World through Native American Eyes.

Swoją wrażliwość artystyczną wykorzystywał, ilustrując szereg publikacji o podobnej tematyce. Był także niestrudzonym bojownikiem o prawa Indian, aktywnie działającym członkiem American Indian Movement-AIM, a przez jakiś czas główna siedziba organizacji mieściła się nawet w jego nowojorskim mieszkaniu.