Prezydent RP wręcza nagrodę dla autorów gry, Łukasza Wrony i Piotra Krzystka