Agnieszka Fulińska

W ojczyźnie Aleksandra Wielkiego – Przewodnik archeologiczny po starożytnej Macedonii

W przygotowaniu

Kolejna z serii książek „Podróże po starożytności”.  Publikacja będzie się składała z dwóch części. Pierwsza jest wprowadzeniem w zagadnienia dotyczące historii, kultury i archeologii starożytnej Macedonii, druga zaś praktycznym przewodnikiem po najważniejszych stanowiskach archeologicznych tego obszaru, położonego w dzisiejszej północnej Grecji (Aigai-Wergina, Mieza-Lefkadia, Pella, Dion, Tessalonika, Olint, Afytis-Afitos, Stagira, Amfipolis, Filippi, Abdera, Thasos).
Ze względu na specyfikę tego regionu – odmienność pozostałości archeologicznych, zarówno architektury, jak i sztuki i materiału ruchomego – od pozostałych terenów Grecji, a także dawnych kolonii greckich na wschodzie i zachodzie, część wstępna zawiera również dokładne omówienie najważniejszych typów obiektów i artefaktów. W części szczegółowej uwzględniono zarówno zabytki dostępne dla turystów, jak i najważniejsze budowle i zespoły architektoniczne, które są czasowo zamknięte ze względu na trwające tam prace wykopaliskowe i rekonstrukcyjne, które jednak stanowią ważny element tak zwanego krajobrazu archeologicznego i kulturowego. Dużo miejsca zostało poświęcone ponadto omówieniu najważniejszych muzeów regionu oraz analizom ikonograficznym części malowideł i mozaik.
Podobnie jak pozostałe książki w serii niewątpliwym atutem publikacji będzie opracowanie graficzne, w tym bardzo duża ilość map, rycin oraz zdjęć w kolorze, co przyczyni się do lepszego odbioru informacji o charakterze naukowym.