Magister historii i (prawie) magister archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej zajmującego się popularyzacją historii, a w szczególności rekonstrukcją historyczną. Współautor gier edukacyjnych „Konsensus” oraz „Rok 1863”. Szczególnie pasjonuje go praca z młodzieżą w oparciu o innowacyjne metody nauczania – m.in. Lekcje Żywej Historii oraz właśnie gry karciane i planszowe. Koordynator Projektu DEMOkracja – największego w Polsce projektu, wykorzystującego w nauczaniu metodę LARP, czyli połączenia gier fabularnych i symulacyjnych. W planach ma kolejne publikacje z gatunku gier historycznych i towarzyskich.