Anna Nacher – kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych (nauki o sztuce), adiunkt w Katedrze Mediów Audiowizualnych Instytutu Szuk Audiowizualnych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na cyberkulturze, a zwłaszcza mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne) i mediach społecznościowych. Zajmuje się także studiami genderowymi, badaniami nad dźwiękiem, związkami miasta z mediami  i sztuką mediów.  Prowadzi bloga naukowego: http://nytuan.wordpress.com

Prócz działalności naukowej realizuje własne projekty muzyczne – od 1998 współtworzy Projekt Karpaty Magiczne/Magic Carpathians Project, z którym nagrała kilkanaście płyt, koncertowała w Europie i USA, (www.magiccarpathians.com), jest autorką warsztatów eksperymentalnej pracy z głosem i improwizacji wokalnej. Zrealizowała także serię trzech płyt ze spacerami dźwiękowymi z Laponii. Od 2011 współautorka projektu noise_to_silence.

Autorka książek: Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008 (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Poznań 2012 (Galeria Miejska Arsenał). Publikowała w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”. Zajmuje się tłumaczeniem tekstów anglojęzycznych z zakresu teorii mediów, teorii gender i kulturoznawstwa. Miłośniczka Europy Środkowej, jest także współautorką przewodników alternatywnych i książek podróżniczych (Spisz. Od Pienin do Raju, Słowacja. Karpackie serce Europy; Ucho Jaka. Podróże muzyczne od Katmandu do Santa Fe. Zafascynowana Północą, Skandynawią i kulturą Samów, zwłaszcza joikiem. Wybrane teksty dostępne na http://www.scribd.com/anna_nacher